Vijitabu

Chemichemi Ya Sabato

Maneno ambayo Baba alizungumza na Mwanawe wakati wa Ubatizo wake yanafanana na baraka aliyomimina juu ya Sabato ya kwanza ya Uumbaji. Kila siku Baba alifurahia Mwana wake, na Mwana alifurahia mbele Yake. Siku ya Sabato baba alimpulizia upendo wake Mwanawe na Mwana alirudishwa katika upendo wa Baba yake. Uhusiano huu wa karibu kati ya Baba na Mwana uliwekwa milele katika Sabato, na kila Sabato Baba humpulizia Mwana wake burudani ya pumziko na wale wote wanaomkubali Mwana wake.

Hekima ya Mungu

Yeye aliye na Mwana anaouzima. Mbona hili liko hivyo? Kwa maana katika Mwana wa Mungu panaishi moyo mtakatifu wa Mwana mtiifu kwa Baba yake. Daima anafanya mambo ambayo yanampendeza Baba.  Pia anayomibaraka na upendo wa kina wa Baba. Moyo wa Mwana unapumzika kikamilifu katika upendo wa Baba yake.

Kilio cha Sodoma na Gomorrah

Kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora ni mojawapo ya hadithi muhimu za Bibilia zinazotumiwa na watu kuonyesha jinsi Mungu anaangamiza wale ambao hukataa kabisa kujisalimisha kwake. Moto ambao unatoka Mbingu unaeleweka kuwa Mungu mwenyewe anamimina ghadhabu ya moto kumaliza maisha ya wale wadhambi wasio na huruma ambao walikuwa mzigo kwao wenyewe na ushawishi mbaya ulimwenguni.

Malaika Wapiganao

Je, kauli kama hizi twazichukuliaje?

Mbele za Mungu, malaika wote wana nguvu zaidi. Wakati mmoja kwa kumtii Kristo, waliangamiza wanajeshi wa Ashuri katika usiku mmoja, wanajeshi mia moja themanini na tano elfu. DA 702

Malaika Yule aliyetumwa kumwokoa Petero kifungoni kwa wakuu wa nchi, ndiye Yule aliyetekeleza ghadhabu iliyompata Herode. Malaka huyu alimgonga Petero ili kumwamsha, na kwa kichapo tofauti alimgoga Mfalme Herode, huku akipunguza kiburi chake na kukiweka chini, kichapo cha Mwenyezi Mungu. Basi Herode akafa kifo cha uchungu katika mawazo yake na mwili, kutokana na ghadhabu ya Mungu. " [AA 152]

Mkate Wa Uzima Kutoka Mbinguni

Mfumo wa kutoa sadaka na kafara yake ya wanyama na sadaka ya nyama na vinywaji vyote viliashiria neema ya uzima ya Yesu kupitia kwa huduma yake msalabani na upatanishi wake mbinguni kwa ajili yetu.

Swali linazuka ni nini umuhimu wa uzito na vipimo vya unga na mafuta na viwango vya wanyama? Kama matukio haya yote yaliashiria kifo cha Yesu miaka 2000 iliyopita basi ni jinsi gani kila ya hizi kafara za wanyama na nyama zilitofautiana kwa kila kusanyiko la kidini? Hili linamaana gani?

Kuna mafunzo kwetu katika kafara na sadaka hizi ambayo lazima tuzingatie?

Mpangilio Takatifu wa Maisha

Mipangilio ya mambo yote ya maisha inatuzunguka.

Inatoka kwa Mpangilio Takatifu asilia unaoshuka kutoka kwa Baba, kupitia kwa Mwana, unaopatikana katika kila ngazi ya maisha.

Jua na mwezi, mbegu na mimea, wazazi na watoto, mfalme na nchi,

Agano la Kale – Agano Jipya, mpangilio wa Chanzo na Njia ndio muhimu.

Kwa kinyume, cha kuhujumu, mpangilio wenye mgogoro umejipenyeza katika maisha ya waume, na wake, na mioyo na mawazo ya watawala na viongozi. Wote lazima wachague mpangilio wao wa uzima au mauti. Maandiko matakatifu yanatuhimiza tuchague uzima.

Mwisho wa Waovu

Kwa wale wanaomwamini Mungu ni karibu kila sababu kuamini kuwa njia pekee ya kumaliza dhambi ni kuwacha waovu wafu kwenye njia zao kwa kuteremsha ghadhabu ya moto kutoka kwa moyo wa Mungu kuwasha waovu na kuwamaliza