Maranatha Media Kenya
Mwandishi Ben Kramlich
Iliyochapishwa Jun 04, 2023
Vya kupakuliwa 112

Lugha Zingine

English

“Mungu anaposemekana kuifanya mioyo ya watu kuwa migumu, kuwatia katika akili potovu, kuwapelekea nguvu za upotevu, wapate kuamini kwamba Mungu anatenda udhalimu – maana yake anatenda kinyume na tabia yake – ni mbali sana ikimaanisha msukumo wenye ufanisi katika Mwenyezi Mungu. Kwamba vitenzi hivyo vyote, - kufanya ugumu, kupofusha, kutoa, kutuma udanganyifu, kudanganya, na kadhalika, - ni kwa Uebrania wa kawaida kuruhusu tu katika maana, ingawa ni kazi kwa sauti, huwekwa bila ubishi wowote.” (Thomas Pierce, I, toleo la p23-24 la 1658 kama ilivyonukuliwa katika Jackson, The Providence of God, uk 401)

Msomi huyu wa Biblia anazungumzia suala ambalo limewasumbua wafuasi wa Mungu kwa milenia. Je, ni kulingana na tabia ya Mungu kufanya mioyo migumu, kutuma udanganyifu, kudanganya, kuua, kuchoma, gharika? Hasa katika nuru ya maisha ya Yesu?

Njia za Mungu ziko juu kuliko njia zetu. Si rahisi kuelewa jinsi Anavyoingiliana na ulimwengu Aliouumba, na wanadamu wenye dhambi, huku tukiheshimu hiari yetu na sheria ya sababu na matokeo.

Katika kijitabu hiki tumekusanya pamoja dondoo zinazofupisha sehemu nyingi muhimu za somo la Tabia ya Mungu. Na ikubariki na iwe msaada mkubwa kwa wote wanaotafuta ukweli na ufahamu.