Maranatha Media Kenya
Mwandishi Adrian Ebens
Iliyochapishwa Des 28, 2019
imeandikwa Des 28, 2019
Vya kupakuliwa 1,043

Mipangilio ya mambo yote ya maisha inatuzunguka.

Inatoka kwa Mpangilio Takatifu asilia unaoshuka kutoka kwa Baba, kupitia kwa Mwana, unaopatikana katika kila ngazi ya maisha.

Jua na mwezi, mbegu na mimea, wazazi na watoto, mfalme na nchi,

Agano la Kale – Agano Jipya, mpangilio wa Chanzo na Njia ndio muhimu.

Kwa kinyume, cha kuhujumu, mpangilio wenye mgogoro umejipenyeza katika maisha ya waume, na wake, na mioyo na mawazo ya watawala na viongozi. Wote lazima wachague mpangilio wao wa uzima au mauti. Maandiko matakatifu yanatuhimiza tuchague uzima.