Maranatha Media Kenya
Mwandishi Adrian Ebens
Iliyochapishwa Jun 05, 2023
Vya kupakuliwa 137

Kwa maana Bwana atasimama kama katika mlima Perasimu, atakuwa na ghadhabu kama katika bonde la Gibeoni, ili afanye kazi yake, kazi yake ya ajabu; na kutimiza tendo lake, tendo lake la ajabu. Isa 28:21

Je! ni kitendo gani hiki cha ajabu anachofanya Mungu? Wengi husema ni tendo lisilo la kawaida la Mungu ambalo husafisha Ulimwengu na dhambi. Je, Mungu hayuko katika tabia Yake?

Ni nani Mungu mnayemwabudu.  Je, Yeye ndiye mwanzilishi wa maisha, upendo na uhuru au ni mwandishi wa maisha na kifo. Je, rehema na haki ya Mungu ni pande mbili zinazopingana katika asili Yake au haki ni onyesho la rehema Yake?

Je, Mungu yuko katika tetemeko la ardhi, upepo na moto na vilevile katika sauti ndogo tulivu? Je, Mungu ameteketeza maelfu ya watu hadi kufa kama ilivyotokea Nagasaki na Hiroshima? Kwa nini Yesu aliwakemea wanafunzi kwa kutaka kuita moto kutoka mbinguni na kukataa kabisa wazo lao hata walipomtaja Eliya kwa uungwaji mkono?

Je, kuna uthabiti katika Yesu kusimama mbele ya Yoshua akiwa na upanga uliotolewa na kuwaambia wanafunzi Wake kwamba wale wauchukuao upanga wataangamia nao?

Kijitabu hiki kina juhudi ya uaminifu kushughulikia maswali haya na kuthibitisha ukweli kwamba Mungu ni upendo na atamlipa kila mtu kulingana na kazi zake mwenyewe.