Maranatha Media Kenya
Mwandishi Adrian Ebens
Iliyochapishwa Jun 06, 2021
36
Vya kupakuliwa 517

Lugha Zingine

български език Čeština English Français Deutsch 國語 Norsk Español

Kuna vifungu katika Bibilia ambavyo vinachukua nafasi muhimu katika kuelewa jinsi na wakati tunapaswa kukusanyika pamoja kwa ibada.

Kanisa la Kikristo karibu liko ulimwenguni kwa imani yake kwamba Wakolosai 2:14-17 inatoa ushahidi wazi kwamba Paulo aliachilia kanisa la Kikristo kutoka kwa utunzaji wa Sabato, mwezi mpya na siku za sikukuu na kuzipigilia msalabani.

Waadventista Wasabato, wakitambua baraka takatifu na uwajibikaji katika Sabato, wamegawanya sheria kati ya Amri Kumi na sheria ya Musa na kuondoa Sabato kutoka kuingizwa katika kifungu hiki katika Wakolosai. Shida kubwa ni kwamba neno la Kiyunani la Sabato linalotumiwa katika kifungu hiki ni sawa kabisa na neno la Sabato ya Saba au Sabato kuhusiana na wiki ya siku saba. Waadventista wanapaswa kulalamikia tukio maalum kwa aya moja dhidi ya aya zingine 68 zinazoelekeza kwenye Sabato. Ikiwa Sabato inamaanisha hapa, basi imejumuishwa katika orodha ya mwezi mpya na siku za sikukuu ambazo huhesabiwa kuwa ni vivuli vya mambo mema yanayokuja na kwa hivyo sio sehemu ya uzoefu wa ibada ya Kikristo.

Katika kijitabu hiki tunachunguza muktadha wa hali ya Kanisa la Kolosai, matumizi ya neno la Kigiriki dogma katika aya ya 14, na katika mstari wa 16 na 17, matumizi ya maneno yaliyotolewa na watafsiri wa King James na tafsiri ya neno la Kiyunani meros kwa Neno la Kiingereza kuheshimu ambalo linaficha dhamira ya kweli ya juhudi za Paulo kushinda shauri la Wakristo wa Proto-Gnostic. Inatarajiwa kwamba kijitabu hiki kinaweza kusaidia kuheshimu nia halisi ya mtume Paulo katika kifungu hiki.