Maranatha Media Kenya
Mwandishi Danutasn Brown
Iliyochapishwa Apr 19, 2023
Vya kupakuliwa 76

Ikiwa Mungu ni muweza wa yote, kwa nini hakuchukua tu Kanaani kwa Waisraeli bila wao kuhitaji kwenda vitani?

Ikiwa Kanaani ilikuwa nchi ya ahadi, kwa nini historia ya watu hao mara tu walipoichukua ilikuwa giza sana?

Je, Mungu anaendeleaje kuwafikia watu wasiomwamini na wasiosikiliza ushauri wake? Je, anawakatilia mbali tu?

Kuna masomo makubwa kwa ajili yetu katika kujifunza jinsi Mungu alivyoshughulika na mababu zetu walioathiriwa na Misri. Kitabu hiki hasa ni cha wale ambao lazima washughulike na marafiki wa karibu na familia ambao wanaamua kuchukua njia ambayo tunafikiri ni ya kujiangamiza. Je, tunawafikiaje? Baba yetu wa Mbinguni angefanya nini?