Maranatha Media Kenya
Mwandishi Adrian Ebens
Iliyochapishwa Jun 06, 2021
37
Vya kupakuliwa 462

Lugha Zingine

български език Čeština English Français Deutsch 國語 Српски Español

Ni nani aliyewatuma Kora, Dathani na Abiramu wakiwa hai shimoni?

Hesabu 16:31-33 Ikawa, alipomaliza kusema maneno hayo yote, ardhi iliyokuwa chini yao iligawanyika; (32) nchi ikafunua kinywa chake, ikawameza nyumba zao, na watu wote wa Kora, na mali zao zote. (33) Wao, na wote walio nao, walishuka shimoni wakiwa hai, na ardhi ikawafunika; wakaangamia kati ya mkutano.

Na tunafanya nini juu ya maoni haya?

Lakini Kora na wenziwe walikataa nuru mpaka walipofushwa kiasi kwamba udhihirisho wa nguvu yake haukutosha kuwashawishi; waliwahusisha wote na wakala wa kibinadamu au wa kishetani. Jambo lile lile lilifanywa na watu, ambao siku moja baada ya kuangamizwa kwa Kora na kikundi chake walimjia Musa na Haruni, wakisema, “Mmewaua watu wa Bwana.” Pamoja na hayo walikuwa na uthibitisho wenye kusadikisha zaidi wa kukasirika kwa Mungu wakati wao, katika kuangamiza watu ambao walikuwa wamewadanganya, walithubutu kuhukumu hukumu Zake kwa Shetani, wakitangaza kwamba kwa nguvu ya yule mwovu, Musa na Haruni walikuwa wamesababisha kifo cha watu wema na watakatifu. Ilikuwa ni kitendo hiki ambacho kilitia muhuri adhabu yao. Walikuwa wametenda dhambi dhidi ya Roho Mtakatifu, dhambi ambayo kwayo moyo wa mtu umefanywa mgumu dhidi ya ushawishi wa neema ya kimungu. 405. Mkali hajali

Na vipi kuhusu taarifa hii?

Katika kisa cha Kora, Dathani, na Abiramu tuna somo la kuonya isije tukafuata mfano wao. “Wala tusimjaribu Kristo, kama wengine wao walivyomjaribu, na waliangamizwa na nyoka. Wala msinung’unike, kama wengine wao walivyonung’unika, na kuangamizwa na Mwangamizi. Sasa mambo haya yote yaliwapata kuwa mfano; zimeandikwa ili kutuasa sisi, ambao mwisho wa dunia umefika.” 3T 353

Je! Tunalinganishaje taarifa hizi wakati tunadumisha ufunuo wa Tabia ya Mungu katika uso wa Yesu Kristo? Ikiwa tunamtafuta Baba yetu kwa mioyo yetu yote basi tutampata. Na tuwe watendaji wa sheria na sio wasikiaji tu kujidanganya.