Maranatha Media Kenya
Mwandishi Adrian Ebens
Iliyochapishwa Des 31, 2021
54
Vya kupakuliwa 276

Kuchinjwa kwa Waamaleki kutia ndani wanawake na watoto ni mojawapo ya hadithi ngumu sana kueleza katika Biblia. Kwa nini hili liliamriwa kwa jina la Mungu?

Je, hadithi hii inawezaje kueleweka katika mwanga wa msalaba?

Siri ya msalaba inaeleza mafumbo mengine yote. Katika nuru inayotiririka kutoka Kalvari, sifa za Mungu zilizotujaza hofu na kicho zinaonekana nzuri na za kuvutia. Rehema, upole, na upendo wa wazazi huonekana kuunganishwa na utakatifu, haki, na nguvu. Tunapoutazama ukuu wa kiti Chake cha enzi, kilicho juu na kilichoinuliwa, tunaona tabia yake katika udhihirisho wake wa neema, na kuelewa, kuliko wakati mwingine wowote, umaana wa cheo hicho cha kupendeza, "Baba yetu." {GC 652.1}

Shetani alianzisha mfumo wa haki bandia ambao uliathiri ulimwengu wote mzima. Hitaji la adhabu kwa ajili ya uvunjaji wa sheria likawa karibu ulimwenguni pote. Je, inawezekanaje kwa haki ya Shetani kukutana na rehema ya Mungu kwa njia ya maana inayofungua moyo wa mwanadamu kwa Mungu?

Maajabu ya msalaba yanaeleza haya yote na mengine. Soma na ugundue ukweli wa swali hili na uweke huru kutokana na imani ya kutisha kwamba Mungu wa Yesu Kristo huwaangamiza moja kwa moja watoto wachanga.