Maranatha Media Kenya
Iliyochapishwa Oct 10, 2022
Vya kupakuliwa 193

Lugha Zingine

български език English Deutsch नेपाली Português Русский Español

Imekuwa wazi kabisa kwamba ufahamu sahihi wa mfuatano wa Ujumbe wa Malaika wa Kwanza unashikilia ufunguo wa anguko la Babeli na kufichuliwa kwa sumu ya mvinyo wake. Huyu Malaika wa Kwanza hana injili yoyote tu, bali injili ya milele, na wale wanaoipokea hawataimba tu wimbo wa Mwana-Kondoo bali pia wimbo wa Musa, kwa maana ndani ya injili ya milele unapatikana wimbo huo huo. Uhakikisho wa injili kama hiyo unatuvuta kwenye hitimisho kwamba kile ambacho Kristo alikifunua duniani katika tabia yake kuwa si jeuri kabisa ni yeye yule jana, leo na hata milele, na ufunuo kama huo unatufanya tumpe utukufu. Kwa ufunuo wa tabia hii katika Kristo basi tunawezeshwa kushiriki katika saa ya hukumu, na kumhukumu Mungu kuwa mtakatifu na mwenye huruma na haki. Hili litafungua mioyo yetu kutulia katika Yeye “aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji” na kumwabudu kwa upendo na kweli.

Waadventista Wasabato wamekuwa wakitangaza Ujumbe wa Malaika wa Tatu tangu 1844, lakini bila ufahamu kamili wa tabia ya Mungu ujumbe huu ulitoa usemi uliotiishwa katika Malaika wa Pili uliotolewa wakati huo (Ufunuo 14:8 haukusemwa “kwa sauti kuu”). Ufunguo unaoupa uwezo Ujumbe wa Malaika wa Tatu ni nuru tukufu ya ufunuo wa tabia ya Mungu ya upendo. (Tazama Christ’s Object Lessons, ukurasa wa 415). Njia kuu ya kupokea ufunguo huu ilikuwa mikononi mwa Mwana mzaliwa na ukweli wa agano la milele lililotolewa mnamo 1888 na wazee Wagoner na Jones.