Maranatha Media Kenya
Mwandishi Ray Foucher
Iliyochapishwa Mac 19, 2023
Vya kupakuliwa 143

Lugha Zingine

Chin Čeština English Deutsch 國語 नेपाली Русский Español Wikang Tagalog

Ukweli wa Haraka Kuhusu Msamaha

 • Msamaha hutolewa na mwenye kusamehe - mtu anayesamehe.
 • Msamaha unapokelewa na anayesamehewa - mtu anayesamehewa.
 • Kwa hiyo msamaha una sehemu mbili na ni mchakato wa pande mbili.

 

 • Kiyunani kina maneno tofauti ya msamaha uliotolewa na kupokelewa.
 • Msamaha unaotolewa umetafsiriwa kutoka kwenye neno la Kiyunani charizomai.
 • Msamaha uliopokelewa umetafsiriwa kutoka kwenye neno la Kiyunani aphiemi.

 

 • Mungu huwa hatoi adhabu kwa ajili ya dhambi.
 • Dhambi zote zina matokeo ambayo ni matokeo ya asili ya dhambi.
 • Dhambi ni mbaya (mabaya kufanya) kwa sababu zinatuumiza sisi na wengine.

 

 • Uhusiano wa Mungu nasi ni kama wazazi na watoto wao.
 • Mungu alipanga kila mojawapo ya sheria zake kwa ajili ya baraka na ulinzi wetu.
 • Hakuna sheria yoyote ya Mungu ambayo ni ya kiholela: “kwa sababu mimi ni Mungu na nilisema hivyo.”

 

 • Mungu wetu mwenye rehema daima husamehe kila dhambi tunayofanya.
 • Mungu haachi kutupenda hata kidogo tunapoanguka hata katika dhambi nzito.
 • Mungu anataka tu kutulinda kutokana na madhara ya dhambi.

Ushahidi wa mambo yote hapo juu umetolewa katika utafiti huu. Kuelewa jinsi msamaha unavyofanya kazi, kwamba tunasamehewa na Mungu daima, husaidia kuondoa mzigo wowote wa hatia na aibu kutoka kwetu. Kubali msamaha wa Mungu unaotolewa bure na utapata amani kubwa ya akili na dhamiri safi. Naomba kijitabu hiki kikutie moyo sana kumkaribia Yeye.