Maranatha Media Kenya
Mwandishi A.T. Jones
Iliyochapishwa Feb 10, 2023
Vya kupakuliwa 168

Lugha Zingine

български език Čeština English Русский Српски Español

Kwa zaidi ya miaka 120 Kanisa la Kristo limekuwa likimtafuta mpendwa wake baada ya kubisha hodi kati ya 1888 na 1895/96.  Tangu wakati huo kanisa limekuwa na mikutano isiyohesabika na vipindi vya maombi ili kutawala kipawa kilichoahidiwa cha Roho Mtakatifu katika nguvu za Kipentekoste.

Tumeangalia na juu na chini kwa karama ya thamani ya Roho wa Kristo bila kutambua kwamba amekuwa pale akingoja muda wote. Katika zawadi ya Sabato, Kristo anangoja kujitoa kikamilifu kwa bibi-arusi Wake.

Hamu ya bibi-arusi kwa Bwana Arusi wake imezimwa na ufahamu usio sahihi wa sheria na maagano. Kanisa linapoikubali sheria katika utimilifu wake wote ndipo sheria itaingia kikamilifu na dhambi itazidi sana ili mahali pale neema iongezeke zaidi sana kwa muhuri wa Mungu uliodhihirishwa katika Sabato. Kama Jones anavyoielezea katika kilele cha ujumbe wa 1888:

Haya yote yalifanyika kwa madhumuni gani? Kwa nini Sabato ilifanywa? [Kusanyiko: “Kwa mwanadamu.”] Ilifanywa kwa ajili ya mwanadamu. Vema basi, Mungu alipumzika na kuweka pumziko Lake la kiroho siku hiyo kwa ajili ya mwanadamu, sivyo?  [Kusanyiko: “Ndiyo.”] Kuburudishwa kwa Mungu, kushangilia Kwake katika siku hiyo kulikuwa kwa mwanadamu.  Baraka aliyoibariki nayo ilikuwa kwa ajili ya mwanadamu.  Utakatifu ambao uwepo wake ulileta kwake na ambao uwepo wake ulitoa kwake, ulikuwa kwa mwanadamu. Uwepo wake ukitakasa ulikuwa kwa ajili ya mwanadamu. Basi haikuwa hivyo kwamba mwanadamu kupitia Sabato angeweza kuwa mshiriki wa uwepo wake na kufahamishwa kwa uzoefu wa kuishi na pumziko la kiroho la Mungu, baraka za kiroho, utakatifu, uwepo wa Mungu kufanya utakatifu, uwepo wa Mungu ili kumtakasa? Je, si ndivyo Mungu alivyokusudia Sabato ilete kwa mwanadamu? Vema, mtu anayepata hayo yote katika Sabato ni mtu ambaye ni mshika-Sabato.  Na pia anajua. Anaijua na anafurahi kuijua. A.T. Jones Ser