Maranatha Media Kenya
Mwandishi Adrian Ebens
Iliyochapishwa Jan 31, 2021
32
Vya kupakuliwa 442

Lugha Zingine

български език Čeština English Français Deutsch Português Русский Español

Kati ya harakati zote kubwa za kidini tangu siku za mitume, hakuna hata moja iliyo huru kutoka kwa kutokamilika kwa wanadamu na hila za Shetani kuliko ile ya vuli ya 1844. Hata sasa, baada ya miaka mingi kupita, wote walioshiriki katika hiyo harakati na ambao wamesimama kidete juu ya jukwaa la ukweli bado wanahisi ushawishi mtakatifu wa hiyo kazi iliyobarikiwa na wanashuhudia kwamba ilikuwa ya Mungu. GC p. 402.

Wakati nilikuwa nikisali kwenye madhabahu ya familia, Roho Mtakatifu aliniangukia, na nilionekana kuongezeka juu na juu, juu kabisa ya ulimwengu wa giza. Niligeuka kutafuta Waadventista duniani, lakini sikuwapata, wakati sauti ikaniambia, “Angalia tena, na uangalie juu kidogo.” Wakati huu niliinua macho yangu, nikaona njia iliyonyooka na nyembamba, iliyoinuliwa juu juu ya ulimwengu. Kwenye njia hii Waadventista walikuwa wakisafiri kwenda mjini, ambao ulikuwa mwisho wa njia hiyo. Walikuwa na taa kali iliyowekwa nyuma yao mwanzoni mwa njia, ambayo malaika aliniambia ilikuwa kilio cha usiku wa manane. Nuru hii iliangaza njiani na kutoa nuru kwa miguu yao ili wasijikwae. Ikiwa walimkazia macho Yesu, ambaye alikuwa mbele yao, akiwaongoza mjini, walikuwa salama. Maandishi ya Mapema ukurasa wa 14