Maranatha Media Kenya

Kukabiliana na Kujihurumia na Kukasirika

imewekwa Apr 19, 2020 na Lorelle Ebens ndani general
1,199 Mapigo

(Dealing with Self-Pity and Resentment)

Imekuwa miezi 6 tangu kukutana "Roger" (tazama blogi yangu "Was Roger an Angel?"). Wakati huo, Mungu alinihurumia katika majaribu yangu na alituma ujumbe wa uhakikisho kuwa alikuwa akinifurahishwa name.

Nakumbuka wakati mwingine nyuma mnamo 2001, wakati tu Daniel alikuwa akiingia kwenye ugonjwa wa akili, na Adrian alikuwa mgonjwa sana. Nilikuwa nikiona ni vigumu sana. Nakumbuka nikiingia chumbani kwangu, nikapiga magoti na kulia yote kwa Baba yangu wa Mbingu. Kwa sekunde ya mgawanyiko nilihisi mkono kuzunguka mabega yangu, na uhakikisho wa utulivu kuwa hatachukua mbali shida zote, lakini angekuwa huko kando yangu kutembea pamoja nami. Uhakikisho huo ulinibeba muda mrefu.

Wakati ninathamini uthibitisho huu wa upendo na furaha ya Mungu, Mungu sasa ananiongoza kwa kujitambua zaidi na jinsi ninavyoshughulikia majaribu.

Ndio, familia yetu imekuwa na sehemu yetu ya majaribio - hata jana - mtoto wetu mdogo, mwenye ugonjwa wa akili, alikuwa na maumivu mabaya ya kichwa, anapata kwamba alikuwa akipiga kelele, kulia, kutupa vitu, kujigongesha  kwa masaa 6 kabla ya yeye mwishowe alilazimika kulala usiku. Kulala – kulileta  nafuu sana!

Katika kichwa changu nimejua kuwa Mungu huruhusu nyakati ngumu kutakasa tabia zetu:

Yakobo 1: 2 & 3: Ndugu zangu, fikiria kuwa furaha yote wakati mnaingia katika majaribu anuwai; Kujua haya, kwamba kujaribiwa  kwa imani yako hufanya uvumilivu.

Malaki 3: 3 Ataketi kama mtu anayetakasa na anayetakasa fedha, naye atawatakasa wana wa Lawi, na kuwasafisha kama dhahabu na fedha, ili wamtolee Bwana toleo kwa haki.

Pia, katika kichwa changu nimejua kuwa Mungu atatupa nguvu ya kuvumilia majaribu na nyakati ngumu:

2Petero 2: 9 Bwana anajua jinsi ya kumkomboa mtu kutoka kwa majaribu

1Wakorintho 10:13 Hakuna jaribu lililowachukua lakini ya kawaida kwa wanadamu. Lakini Mungu ni mwaminifu, ambaye hatakuruhusu ujaribiwe zaidi ya uwezo wako. Lakini pamoja na majaribu pia atafanya njia ya kutoroka, ili uweze kustahimili.

Lakini moyoni mwangu nina tabia kubwa ya kujiingiza katika "kijihurumia" unapokuwa na majaribu. Bwana ameniambia, kwamba chini ya huruma ya kibinafsi na tabia ya kujifariji (kwa sababu ya huruma hiyo), kuna kitu kibaya. Ni uwepo wa sumu ya nyoka, ladha ya uwongo uliyopewa Eva kwenye bustani.

Nyoka anataka niamini kuwa Mungu hakunipa mpango mzuri, Mungu ameifanya maisha yangu kuwa magumu sana. Nimejikuta nikisema vitu kama: "Ni vigumu sana," au "Kwa nini maisha yanapaswa kuwa magumu sana?" au "Je! ni zaidi ya hii ninayochukua?" au "Siwezi kuchukua tena hili!" au hata "Ikiwa maisha yataendelea kama hivi, ningependa kuwa karibu tena." Je! Sijahoji hekima ya Mungu katika kuagiza maisha yangu? Je! Siamini uwongo wa nyoka?

Kama vile nimekuwa nikiburudisha mawazo haya, nimeamini uwongo wa nyoka juu ya Mungu, na nimeambukizwa na sumu yake na nimeugua ugonjwa wa hasira dhidi ya njia ambayo Mungu ameniongoza. Hizi chuki mara nyingi hufungiwa, sio za kujitambua, sio dhahiri. Lakini wakati Bwana amenifanya niangalie kwa undani kwa sababu za tabia yangu, chuki imepatikana.

Kwa hivyo kuishia huruma chini ya tabia ya kujisifia na tabia ya kujifariji, kuna ubaya wa chuki dhidi ya Mungu. Kichukizo hiki ni kweli mashtaka dhidi ya hekima ya Mungu, hasira katika agizo lake la maisha yangu. Je! Hiyo sio njia ya mabishano yote kuanza na Lusifa Mbinguni?

Nimemuuliza Bwana anisamehe kwa hasira yangu kwake, kwa hasira yangu juu ya njia ambayo ameiongoza maishani mwangu. Nimemwuliza anisaidie kuwa na "imani ya Yesu" na "akili ya Yesu" ambayo nipate kuchagua kuamini mwongozo wa Mungu na kupeana majaribu yanapotokea.

Ninaomba Mungu anisaidie kuamini kabisa ahadi Zake:

Warumi 8: 28 Na tunajua ya kuwa vitu vyote vinatendeka  kwa uzuri kwa wale wampendao Mungu, kwa wale ambao wameitwa kulingana na kusudi lake.

"Yote ambayo yametushtua sisi katika uthibitisho wa Mungu katika ulimwengu ujao itawekwa wazi. Vitu ngumu kueleweka basi vitapata maelezo. Siri za neema zitajitokeza mbele yetu. Ambapo akili zetu nzuri ziligundua machafuko tu na kuvunjika ahadi, tutaona maelewano kamili na mazuri .Tutajua kuwa upendo usio na kipimo uliamuru uzoefu ambao ulionekana kujaribu sana. Tunapogundua utunzaji mpole wa Yeye ambaye hufanya vitu vyote vifanye kazi kwa faida yetu, tutafurahi kwa furaha isiyoelezeka na kamili ya utukufu. "{9T 286.2}

Akinukuu Gary Hullquist (katika maoni kwa blogi nyingine): "Yesu sasa ndiye shujaa wangu! Yeye ndiye Kapteni wa imani yetu. Sio sisi tu ambao tunashika amri za Mungu, lakini pia tunayo imani ya Yesu, imani ambayo ilikubali kila kitu Baba yake alimpa, akiwasilisha, akipumzika tu katika utunzaji wake na kutunzwa. "

Naomba  hili liwe uzoefu wangu leo ​​- na wako pia!