Maranatha Media Kenya
Mwandishi Tony Pace
Iliyochapishwa Des 18, 2020
Vya kupakuliwa 399

Lugha Zingine

български език English Español

Biblia inatuambia kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Swali ambalo lazima liulizwe ni, ni nani analipa mshahara huu?

Wengi wa ulimwengu wa Kikristo wanaamini kwamba Mungu atawaangamiza waovu, na kuwateketeza motoni. Wengi wanaamini kwamba Mungu atawateketeza milele wakati wachache wanaamini kwamba Mungu huwageuza kuwa majivu juu ya ardhi. Kwa vyovyote vile, wote wanaamini kwamba Mungu ndiye anayesababisha kifo na uharibifu kwa waovu mwenyewe.

Je! Biblia inafunua nini juu ya mada hii? Ikiwa Mungu hufanya mauaji ya mwisho ya waovu kwa nini tunaambiwa kwamba Shetani ana nguvu ya kifo katika Waebrania 2:14? Ikiwa Mungu anatuambia katika amri "usiue" na Wakristo wanaamini kuwa ni Roho wa Mungu anayekaa ndani ya moyo wa Mkristo basi Mungu anawezaje kuua na tabia hii haikuwepo moyoni mwa muumini? Na ikiwa tutabadilishwa kuwa kile tunachokiona, tutakuwa nini ikiwa tutamwona Mungu akiua Mabilioni ya watu?

Tunakualika utafakari kwa makini maswali haya unaposoma kijitabu hiki.