Maranatha Media Kenya
Mwandishi Kevin J. Mullins
Iliyochapishwa Mei 10, 2023
Vya kupakuliwa 170

Lugha Zingine

عربى Cebuan English Français Deutsch Português Wikang Tagalog

Kila kitu ulichofikiri unajua kuhusu injili kinakaribia kupinduliwa!

Nadharia ya Mbadala wa Adhabu ndiyo njia maarufu zaidi ya kueleza injili katika miduara ya Kikristo. Inafundisha kwamba "Mungu hayuko tayari au hawezi kusamehe dhambi bila kwanza kuhitaji kuridhika kwayo" (Wikipedia).

Ili kutatua tatizo hili, tovuti maarufu ya Kikristo inayoitwa gotquestions.org inaeleza: “Dhabihu ya Yesu msalabani inachukua mahali pa adhabu ambayo tunapaswa kuteseka kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo, haki ya Mungu inatimizwa, na wale wanaomkubali Kristo wanaweza kusamehewa na kupatanishwa na Mungu.

Mwanatheolojia mwingine mashuhuri, John MacArthur, anaongeza: “Ukweli wa kifo cha urithi cha Kristo kwa niaba yetu ndio kiini cha injili kulingana na Mungu… Ni lazima tukumbuke, hata hivyo, kwamba dhambi haikumuua Yesu; Mungu ndiye aliyemuua. Kifo cha mtumishi anayeteseka kilikuwa ni adhabu iliyotolewa na Mungu kwa ajili ya dhambi ambazo wengine walikuwa wamefanya. Hivyo ndivyo tunamaanisha tunaposema juu ya upatanisho wa mbadala wa adhabu … Alitosheleza haki kikamilifu na kuondoa dhambi yetu milele kupitia kifo cha Mwana wake.”

Na Jon Bloom wa desiringgod.org anaandika: “Yesu ndiye hasa aliyelengwa na ghadhabu ya Baba yake—hasira ya haki zaidi, ya uadilifu, na ya kutisha zaidi.”

Lakini je, hii kweli ni injili ya ufalme Yesu aliyokuja kuonyesha? Je, kweli Yesu alikuja kutosheleza haki na ghadhabu ya Mungu ili kutuokoa tusiuawe na Baba yetu wa mbinguni? Je, tumedanganywa na Shetani na wengine ili kupanga mauaji ya Yesu juu ya Mungu ili kukandamiza ghadhabu yetu wenyewe na uadui (chuki) dhidi ya Mungu, kujiweka huru kutoka kwenye dhamiri zetu zenye hatia, na kuridhisha hisia zetu wenyewe za haki?