Maranatha Media Kenya
Mwandishi A.T. Jones
Iliyochapishwa Nov 04, 2020
Vya kupakuliwa 571

Lugha Zingine

български език Čeština English Ilongo Русский Español

Ilikuwa ni furaha ya ajabu kugundua uhusiano wa Baba na Mwana kama ilivyoelezewa katika 1 Wakor 8:6 ilitoa ufunguo wa kufungua ugumu mwingi wa Maandiko ambao hapo awali ulikuwa umefunikwa na siri au haukujulikana. Kitufe hicho kilichoelezea ni kijitabu Divine Pattern of Life kinamfunua Baba kama chanzo cha vitu vyote na Mwana kama mkondo wa haya yote. Uhusiano huu wa chanzo na kituo una saini yake juu ya vitu vingi ambavyo vimeunganishwa pamoja. Mwanamume na mke, Agano la Kale na Jipya, Mahali Patakatifu na Patakatifu Zaidi, Sabato na Sikukuu, Jua na Mwezi, vitu hivi vyote vimepata uwazi zaidi kwa nuru ya Mfano wa Kimungu. Inaleta mantiki kabisa kuwa kujua uhusiano wa Mungu na Mwanawe kungetufungulia ufunguo wa kufungua mafumbo mengi katika Maandiko.

Mnamo mwaka wa 2015 nilitafakari ikiwa maagano mawili yaliyotajwa katika Maandiko yalifanya kazi katika muundo huu wa kimungu ambapo agano moja liliongoza kwa lingine. Kufanya kazi katika mfumo wa kupinga Agano la Kale ambalo linaongoza kwa kifo linawekwa kinyume na Agano Jipya ambalo linaongoza kwa uzima. Mfumo huu unatoa hisia kwamba Agano la Kale ni mbaya na Agano Jipya ni zuri. Ya Kale yanapaswa kuepukwa na Mpya kukumbatiwa. Nilipokuwa nikitafakari mambo haya andiko katika 2 Wakor 3:7 liliangazwa ghafla ambapo Paulo anasema kwamba huduma ya kifo iliyoandikwa na kuchongwa kwenye jiwe ilikuwa ya utukufu. Ikiwa ilikuwa ya utukufu basi lilikuwa jambo zuri. Ikawa dhahiri kwamba ili kuzaliwa mara ya pili ni lazima mtu afe kwanza na azaliwe mara ya pili. Hii inaweka kifo na uzima katika mlolongo ambapo mmoja anamfuata mwenzake. Hii inamaanisha kwamba Agano la Kale ni njia ambayo mtu anapaswa kuingia katika Agano Jipya. Maagano yote mawili kwa kweli hufanya kazi pamoja ambapo moja inakuleta kwa nyingine.

Katika mwaka uliofuata wakati nilikuwa nikifanya mikutano huko Ujerumani Kaskazini nilikuwa nikisoma kitabu Studies in Galatians cha A.T. Jones na ndani ya kitabu hiki nimepata uthibitisho ambao nilikuwa nikitafuta.

Kwa hivyo agano kutoka Sinai liliwaleta kwenye agano na Ibrahimu. Wa kwanza aliwaleta kwenye agano la pili. Agano la kale liliwaleta kwenye agano jipya. Na kwa hivyo sheria, ambayo ilikuwa msingi wa agano hilo, sheria iliyovunjika, ilikuwa mwalimu wa shule kuwaleta kwa Kristo, ili wahesabiwe haki kwa imani. KATIKA. Jones RH Julai 17, 1900

Umuhimu wa ukweli huu hauwezi kupitishwa. Ni mchakato wa Agano la Kale unaoongoza kwa Agano Jipya ambao husababisha mchakato wa mwalimu wa shule ambao huleta roho kwa Kristo ili wahesabiwe haki kwa imani.