Maranatha Media Kenya
Mwandishi Cecil Errens
Iliyochapishwa Jul 08, 2020
Vya kupakuliwa 792

Lugha Zingine

Čeština English Deutsch 國語

Basi sasa sikiliza, Ee Israeli, kwa maagizo na hukumu ambazo ninakufundisha, ili kuzifanya, ili mpate kuishi, na kuingia na kuimiliki hiyo nchi ambayo BWANA, Mungu wa baba zenu, anawapeni. (2) Msiongeze kwa neno nililokuamuru, au usipunguze neno hilo, ili uzishike maagizo ya BWANA, Mungu wako, ambayo nakuamuru. (3) Macho yako yameona yale ambayo BWANA alifanya kwa sababu ya Baali-peori: kwa watu wote waliomfuata Baalpeor, Bwana, Mungu wako, amewaangamiza kati yenu. (4) Lakini nyinyi walioshikamana na BWANA, Mungu wako, mme hai kila leo. (5) Tazama, nimekufundisha maagizo na hukumu, kama vile BWANA Mungu wangu aliniamuru, ya kwamba nanyi mtafanya hivyo katika nchi ile mnayoenda kuimiliki. (6) Kwa hivyo zishikeni; kwa maana hii ndio hekima yako na ufahamu wako machoni pa mataifa, watakayosikia maagizo haya yote, na kusema, Hakika taifa hili kubwa ni watu wenye busara na wenye akili. Kumbukumbu la Torati 4:1-6

Kwa maana hili ni agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku hizo, asema Bwana; Nitaitia sheria zangu katika akili zao, na kuziandika mioyoni mwao; nami nitakuwa kwao Mungu, nao watakuwa watu wangu: Waebrania 8:10