Maranatha Media Kenya
Mwandishi Niklas Smars
Iliyochapishwa Des 15, 2020
Vya kupakuliwa 632

Lugha Zingine

English Deutsch 國語

“Na sasa Mungu anamwambia Mwanawe,” Tufanye mtu kwa mfano wetu. ‘Kama Adamu alitoka kutoka kwa mkono wa muumba wake, alikuwa na urefu mrefu, na wa ulinganifu mzuri ... Hawa hakuwa mrefu kabisa kama Adamu. Kichwa chake kilifikia juu kidogo ya mabega yake. Yeye pia alikuwa mzuri - kamili katika ulinganifu, na mrembo sana. Hawa wawili wasio na dhambi… ”1SP 24.2

Mungu na Mwanawe walifanya kama mfano kwao Wawili wasio na dhambi - Adamu na Hawa. Mungu alifanya hii kuwa fundisho kwa ulimwengu wote kuhusu Utata Mkubwa. Kupitia Adamu na Hawa, Mungu angefundisha malaika wote wa uhusiano Wake na Mwanawe. Shetani alikuwa ameshambulia nafasi maalum ya Kristo, na kupitia uumbaji wa ulimwengu huu Baba atatetea hekima yake kwa kuumba vitu vyote kupitia Mwanawe. Kupitia wanandoa wa asili, ambao wangezidi kuwa familia yenye upendo, Mungu angeonyesha ni kwa nini serikali Yake ilianzishwa jinsi ilivyokuwa.

Lakini Shetani angechanganya picha yote. Angeweza kusababisha dhambi kuingia ulimwenguni, ikileta mkanganyiko katika uhusiano kati ya mume na mke, wazazi na watoto. Hii itaonyeshwa kwa jinsi wanadamu walivyomuona Mungu - uhusiano kati ya Mungu na Kristo ungefichwa, na kwa hivyo mahusiano yote yangeharibika.

Kitabu hiki kiliandikwa kwa lengo la kuleta mwanga juu ya suala hili muhimu. Msomaji na abarikiwe anaposoma uhusiano mzuri wa Baba yetu wa Mbinguni na Mwanawe unavyohusiana na ubinadamu.