Maranatha Media Kenya
Mwandishi Adrian Ebens
Iliyochapishwa Jun 13, 2023
Vya kupakuliwa 139

Lugha Zingine

български език English Deutsch

Sikuweza kutambua maana kamili ya kutambua kwamba Uungu wa Yesu ulipokelewa kupitia urithi Wake kwa Baba. Nikiibuka kutoka kwenye ukungu wa dhana ya uwongo kwamba uungu unaweza tu kuwa wa asili, na kwamba ukoo wake unaweza kuamuliwa tu na wakati unaoendelea milele, nilijikuta nikisimama katika msitu mnene wenye giza ambao ulitobolewa kwa ghafla na mwanga mkali. 

Kuelewa usawa wa Baba na Mwana katika suala la uhusiano lilikuwa wazo la kimapinduzi na zuri. Katika wazo hili moja, msingi mzima wa falme za kilimwengu ulivunjwa akilini mwangu. Nilisikia sauti ya kuugua, chuma kinachopinda na muundo wa mawazo niliyorithi ulianguka karibu nami na nuru ikaingia ndani ya roho yangu.

Hakuna maneno yanayoweza kuelezea hisia ya furaha niliyohisi.  Uzuri wa uhusiano wa Baba na Mwana uliniteka kabisa na nikapiga magoti mbele yao kwa mafuriko ya machozi. Katika wakati mmoja wa upweke nilikombolewa kutoka kwenye fumbo la Babeli na kuingia katika ufalme wa nuru. Hakika Mwana wa Mungu ndiye njia, kweli na uzima wa Baba.