Maranatha Media Kenya
Mwandishi Danutasn Brown
Iliyochapishwa Nov 17, 2022
Vya kupakuliwa 233

Lugha Zingine

English

Kabla ya 1844 kuja kwa 2 kwa Yesu kulihubiriwa ulimwenguni kote. Mtu mmoja, asiyeunganishwa na vuguvugu la Miller katika Marekani, alikuwa na ushawishi mkubwa zaidi katika kuhubiri ufahamu halisi wa kinabii wa Danieli na Ufunuo kuliko mwingine yeyote - Joseph Wolff - aliyejulikana wakati wake kama “Mmishonari kwa Ulimwengu,” moniker iliyokubaliwa na Ellen White, ambacho alikitumia katika kitabu chake Pambano Kuu.

Joseph Wolff alihubiri katika nchi ambazo hazijasikia injili ikihubiriwa kwa karne nyingi. Alizungumza na wafalme na wakulima, wavamizi wa watumwa na makahaba. Tuna mengi ya kujifunza kutoka kwake ikiwa tunataka kupeleka ujumbe wa mwisho wa rehema kwa ulimwengu unaokufa.