Pakuwa kitabu
Mwandishi: Adrian Ebens
Iliyochapishwa: Feb 26, 2020
imeandikwa: Feb 26, 2020
Vya kupakuliwa: 36

Other Languages

български език English Deutsch bahasa Indonesia

Mbona msalaba ulihitajika na nani aliuhitaji?

Mbona msalaba ulikuwa muhimu kwa ukombozi wetu?

Je, ghadhabu ya Mungu iliridhishwa na kifo cha Mwanawe?

Haki ya Mungu ni nini na ina tofauti na haki yetu?

Mbona Yesu alijilinganisha na Nyoka wa shaba juu ya mti?

Patakati pa Waisraeli panatwambia nini kuhusiana na Msalaba?