Maranatha Media Kenya
Mwandishi Adrian Ebens
Iliyochapishwa Apr 20, 2023
Vya kupakuliwa 121

Lugha Zingine

عربى English 國語
Je! hadithi katika Biblia zinazohusisha matendo ya jeuri kwa Mungu kwa maelekezo Yake ni hatua au kwa idhini Yake?